Mistä tulet – mihin menet Pohjois-Karjala?

Mistä tulet – mihin menet Pohjois-Karjala?

Syksyn 2021 Studia Generalia -luentosarja juhlisti maakunnan 300-vuotista historiaa

Itä-Suomen yliopisto järjesti Pohjois-Karjala 300 -juhlavuoteen liittyvän Studia Generalia -yleisöluentosarjan. Sarjaan sisältyi kuusi luentotilaisuutta, joissa menneisyyden lisäksi hahmottui maakunnan nykyisyys ja tulevaisuus.

– Suunnittelun lähtökohtana oli, että jokaisella luennolla päästään myös tähän päivään.  Olemme halunneet nostaa käsittelyyn aiheita, jotka katsovat tulevaisuuteen ja arvioivat maakunnan menestymisen edellytyksiä, kertoo professori Harri Siiskonen luentosarjan koonneen työryhmän ajatuksista.

Itä-Suomen pitkä kuva

Maakunnan synty – pitkä tie Pohjois-Karjalaan
Nuorempi tutkija, FM Jenni Merovuo

Kaunis, kurja ja hakattu – valokuvan monikasvoinen itä
Tutkija, FM Riitta Raatikainen

Karjalainen Karjala

Karjalan kieli ja sen elvyttäminen
Professori Helka Riionheimo

Karjalaisuudesta pohjoiskarjalaisena
Dosentti Ismo Björn

Tieteiden Itä-Suomi

Ihmiskuntaa, kansakuntaa vai maakuntaa varten? Yliopistolaitoksen muutos tieteen ja yhteiskunnan ristipaineissa.
Dosentti Arto Nevala

”Karjalainen on ikään kuin Suomen kansan valopuoli” – Fotoniikan johdolla kolmannelle vuosituhannelle
Professori Jyrki Saarinen

Pohjois-Karjalan elinvoima

Seuraavat 300 vuotta? Miten menestymme Pohjois-Karjalassa?
Maakuntajohtaja, HTM Markus Hirvonen

Pohjois-Karjalan paikka tulevaisuudessa
Professori Heikki Eskelinen

Näkökulmia Pohjois-Karjalan väestökehitykseen 

Erilaistuva Pohjois-Karjala
Tutkimusjohtaja, FT Petri Kahila

Moniääninen Pohjois-Karjala – nuoret vaikuttamassa
Professori Irmeli Mustalahti

Rajamaakunnan tulevaisuus

Kylmän sodan ja EU-ajan muuttuva naapuruus
Professori Ilkka Liikanen

Yhteistyö ja turvallisuus
Apulaisprofessori Jussi Laine